Indien in een bedrijf veelvuldig met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt is het zeker zinvol een team beschikbaar te hebben dat de controle daarop uitoefent en in de gaten houdt of alles veilig verloopt. Een dergelijk team dient ook een leider te hebben om alles in goede banen te leiden en daarvoor kun je een veiligheidstoezicht coördinator inschakelen.

Wat doet een veiligheidscoördinator zoal?

De coördinator heeft verschillende taken. Hierbij kan gedacht worden aan algemeen toezicht op de werkvloer. Dit betekent dat er toezicht is op wat er allemaal plaatsvindt maar ook dat mogelijke problemen tijdig gesignaleerd worden. Deze kunnen dan zo snel mogelijk opgelost worden. De coördinator stelt verslagen op van de bevindingen die hij of zij doet. Daarnaast is de coördinator het aanspreekpunt voor de rest van het personeel zodat zij goed kunnen blijven samenwerken met elkaar en met de veiligheidsexperts. Indien zij tegen problemen aanlopen kunnen ze dit melden bij de coördinator en zoekt hij of zij naar de juiste oplossing.

Zorg dragen voor de juiste en geldige vergunningen

Indien er met vergunningen gewerkt wordt houdt de coördinator in de gaten of deze nog geldig zijn en zorgt voor verlenging indien nodig. Als er bepaalde apparatuur gebruikt wordt, wordt gekeken of deze nog veilig is en aan alle eisen voldoet. Zo niet dan wordt dit in een verslag opgenomen en kunnen problemen opgelost worden zodat de werkvloer zo veilig mogelijk wordt en blijft.

Eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten

Indien zich toch een gevaarlijke situatie voordoet is de coördinator degene die de hulpdiensten alarmeert en vormt ook het eerste aanspreekpunt voor hen als ze ter plekke gekomen zijn. Daarnaast zorgen zij er voor dat in gevaarlijke situaties de mensen in veiligheid gebracht worden en coördineren zij een eventuele evacuatie van het personeel.