Rekeningen dienen betaald te worden en het liefst zo snel mogelijk. Is dit niet het geval dan kun je als ondernemer aardig in de problemen raken omdat je niet meer over voldoende middelen beschikt om je eigen rekeningen te betalen. Heb je met regelmaat te maken met slecht betalende debiteuren? Dan is het een goed idee om te kiezen voor een incasso Eindhoven.

Geld waar je als ondernemer recht op hebt

Een voorbeeld van een incassobureau dat in die omgeving zit is BMK. Zij kunnen er voor zorgen dat openstaande rekeningen alsnog zo snel mogelijk betaald worden zodat jij als ondernemer het geld krijgt waar je recht op hebt. Je hebt per slot van rekening goederen of diensten geleverd waar een vergoeding tegenover staat. Om te voorkomen dat je relatie met de klant verslechtert als je zelf om het geld vraagt schakel je het beste een incassobureau in. Zij treden op in jouw naam en nemen je een vervelende klus uit handen.

Rekeningen die worden vergeten

In de praktijk blijkt dat rekeningen lang niet altijd bewust niet meteen worden betaald. Vaak belanden ze ergens op een stapel met het idee dat het wel een keertje aan bod komt maar hoe groter de stapel wordt hoe verder naar beneden de rekening belandt en het vergeten wordt deze te voldoen. Indien de debiteur in kwestie dan een incasso ontvangt wordt hij of zij er meteen weer aan herinnerd dat er nog een rekening openstaat en kan deze zo snel mogelijk betaald worden. In veel zaken is dat ook het geval en is de kwestie daarmee afgerond.

Extra kosten samen met de incasso

Het versturen van een incasso brengt wel bepaalde extra kosten met zich mee, te weten de incassokosten en de wettelijke rente. Deze komen voor rekening van degene die de incasso ontvangt.