Een uniek, schoon en duurzaam landschap staat er niet vanzelf. Van ontwerp tot uitvoering is een specifieke planning en concrete aanpak nodig, om een onbebouwd gebied om te toveren tot een nieuwe open ruimte. Hieruit is landschapsarchitectuur ontstaan, waarbij op een kundige en creatieve manier naar vernieuwing van een bepaald gebied wordt gezocht. Een stuk grond kan op verschillende manieren een nieuw jasje krijgen, met ecologische en sociale factoren als uitgangspunt. Door continu rekening te houden met behoeften van omwonenden en andere betrokkenen, ontstaat een gedetailleerd proces van ontwerp tot landschap. Bodem, plant en water zijn onmisbare onderwerpen die bij de landschapsarchitectuur aan bod komen.

Natuurbehoud en vormgeving

Bij de ontwikkeling en vernieuwing van landschap moet rekening gehouden worden met de natuur. De bevolkingsdichtheid neemt toe en biodiversiteit gaat verloren. Behoud van de natuur is daarom een belangrijke onderdeel van landschapsarchitectuur. Door zorgvuldig plannen op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met natuurlijke processen, wordt een balans gevonden tussen natuur en benutting. De bodemhistorie wordt grondig onderzocht en geanalyseerd. Vervolgens kan dit worden gekoppeld aan het einddoel van het landschap, waarbij basispatronen behouden blijven. Deskundige kennis van ecosystemen, natuurlijke processen, bodemleven en beplanting vormt, in combinatie met de samenwerking met experts in de ecologie, een plan tot de ontwikkeling en het behoud van de natuur.

Duurzaam groen

Duurzaamheid is een term die zich richt op de ontwikkeling die lang van kracht blijft en toekomstige generaties in acht neemt. Duurzaamheid richt zich op het behoud van de aarde, door People, Planet en Profit in evenwicht te brengen. Een groene omgeving is hierbij van grote waarde, waarmee een stad of landschap optimaal benut kan worden. Door bij de landschapsarchitectuur te letten op details en materialen, wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de inrichting van openbare ruimtes. Ook infrastructuur kan meebewegen in deze duurzame ontwikkelingen. Het verbeteren van bestaande en aanleggen van nieuwe wegen kan met de juiste plannen bijdragen aan meer beleving, uitstraling en benutting van kansen voor de Nederlandse infrastructuur.